Aşama Danışmanlık

TSE BELGELENDİRME

TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Tarafından hem ürünlerin hem de hizmetlerin belgelendirmesi yapılmaktadır. Bizler AŞAMA DANIŞMANLIK olarak sizlere, bu belgelendirme sürecinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
Türk Standartları Enstitüsünde birçok ürün için ayrı ayrı standartlar bulunmaktadır. Üretimi yapılan ürünün, sağlaması gereken kriterler, ürüne özgü bu standartlarda belirtilmiştir. Örneğin, içme suyu içinde bir TSE standardı mevcuttur. Bu standardın adı ve numarası şu şekildedir; TS 266 Sular – İnsani tüketim amaçlı sular. Bir suyun sağlıklı ve kaliteli addedilebilmesi için buradaki kimyasal şartları sağlaması gerekir. Bu standardın içeriğinde; suyun mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel gerek kendi laboratuvar ve limitleri tanımlanmıştır. Ayrıca bu suyu üreten firmanın gerek kendi laboratuvarlarında, gerekse de akredite dış laboratuvarlarda yaptırması gereken deneyler ve bunların periyotları da tanımlanmıştır. Ürüne ait bazı kabul kriterleri ve deney yöntemleri için bazen başka standartlara da atıfta bulunulabilir. Bu durumda üretici, bu standarttan da sorumlu olmaktadır.
Bir üretici, ürününün ilgili standartlara uygunluğu hem deney yöntemleri ile hem de standardın istediği dokümantasyon yapısı ile kanıtlamak zorundadır. Üretici
kendi bünyesinde bu kanıtları oluşturduktan sonra TSE’ne baş vurarak
belgelendirmeyi talep edebilir. TSE konu ile ilgili kendi bünyesindeki
uzmanları görevlendirilerek, ürünün ilgili standarda uygun olup olmadığının
denetimini üretici firmanın adresinde yaptırır. Denetimde hammadde, giriş ve
nihai kalite kontrol, imalat, deneyler, ürünün imalatı, bu işlemlerin kayıtları, firmanın organizasyonel yapısı incelenmektedir. Gerekli durumlarda ürün numuneleri alıp TSE laboratuvarlarında test edilmektedir.
Aşama Danışmanlık, TSE denetimine hazırlanmanız ve denetim süreci sonunda belgelendirilmenize kadar geçen süreçte sizlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

TSE BELGELELERİ

TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Tarafından hem ürünlerin hem de hizmetlerin belgelendirmesi yapılmaktadır. Bizler AŞAMA DANIŞMANLIK olarak sizlere, bu belgelendirme sürecinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
Ürün için TSE Belgesi almak

TSE Belgesi

TSE ürün belgelendirmesinin amacı, ürünlerin ilgili ürün standardına ve belgelendirme föyü şartlarına uygun olduğunu, bu uygunluğun sürekliliğini sağlayacak bir kalite yönetim sistemi uygulandığını göstermektir. Üretim sektörüne yöneliktir.
TSE HYB Belgesi

TSE HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE HYB belgesi, müşteriye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir. Hizmet veren işletmelere özeldir. Örneğin; teknik servisler.

TSEK Belgesi

Kritere Uygunluk Belgesidir. Türk Standardı oluşturulmamış ürünler için, Türkiye yada yurt dışı standartları esas alarak oluşturulmuş olan kritere uygunluğu gösterir. Bu kriter firma tarafından belirlenerek, TSE onayı sonrasıda kullanılabilir.
Aşama Danışmanlık İle

4 Adımda TSE Belgesi Almak

ANALİZ

Mevcut durumunuzun standart ile uyumluluğu incelenerek, güçlü ve eksik yönler ortaya konur. Yapılacak çalışmanın iş planı çıkartılır. Standart çalışması yapılır.

DOKÜMANTASYON

Firmanın TSE Belgelendirme Sisteminin istediği asgari dokümantasyon çalışması yapılır. Varsa mevcut dokumanlar entegre edilir. Eksik olanlar oluşturulur.

TEST Ve DENEYLER

Standardın istediği test ve deneyler yapılır / yaptırılır. Gerektiği durumlarda firma içinde test düzenekleri kurulur. Test talimatları ve test raporları oluşturulr.

DENETİM

TSE tarafından gerçekleştirilecek denetim öncesi firma ilgili personeliyle birlikte son kontroller yapılır. TSE denetimi sonrası varsa uygunsuzlukların düzeltilmesi için danışmanlık çalışması yapılır.
Aşama Danışmanlık

Hakkımızda

Aşama Danışmanlık firması, konusunda uzman personelleriyle, şirketler TSE Belgelendirme Danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Gerek bölgesinde gerek se de Türkiye genelinde vermiş olduğu danışmanlık hizmetiyle şu ana kadar birçok hizmet ve ürün belgelendirmesine katkı sağlamıştır.

Müşterilerimize verdiğimiz danışmanlık hizmetinin kalitesi Türk Standartları Enstitüsünce belgelendirilmiştir. Firmamız TS 13573 Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında TSE HYB Belgesine sahiptir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bizlere sıkça sorulan sorular ve cevapları aşağıdadır.

Verdiğimiz danışmanlık hizmetinin kalitesi TSE Tarafından belgelendirilmiştir. Firmamız TS 13573 Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında belge sahibidir. Belgemizi yan tarafta inceleyebilirsiniz.

Hayır. TSE belgesi vermeye yetkili ve yetkin tek kurum Türk Standartları Enstitüsüdür.

Firmanızın durumuna ve alacağınız TSE belgesinin kapsamına göre bu durum oldukça değişkendir. Firmanın dokümantasyon yapısına göre bu süreç hızlı veya yavaş yürüyebilir. Ayrıca TSE’de yapılacak testlerin sonuçlanmasıda zaman almaktadır.

TSE Belgesi ücreti, belgenin kapsamına ve yapılacak testlere göre değişiklik göstermektedir. TSE belgesi fiyatı olarak sabit bir fiyattan söz etmek mümkün değildir.

Türk Standartları Enstitüsünün kısaltmasıdır.

TSE işareti o ürünün veya verilen hizmetin TSE standartlarına uygun olduğu ve TSE’nin bunu belgelendirdiği manasına gelir.

Hayır. Firma konu hakkında yetişmiş ve deneyimli personelleriyle, TSE’nin yayınlamış olduğu ilgili standartlara uyacak hizmeti ve ürünü sağladıktan sonra TSE belgesini alabilir. Danışmanlık hizmeti alamak, danışmanların tecrübesinden yararlanılacağı için, bu süreci hızlı ve sorunsuz geçirilmesini sağlayacaktır.

TSE belgesi verildikten sonraki her yıl düzenli olarak denetimler yapılır. Standardın gereklilikleri sağlandığı sürece belge geçerliliği devam eder.

BLOG YAZILARIMIZ

Blog yazılarımızdan seçmeler. Hepsine menüdeki blog bölümünden ulaşabilirsiniz.