Yetkili Servis Sözleşmesi Örneği

Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi içinYetkili ServisSözleşmesi Örneği verilmiştir.Yetkili servis sözleşmesi TSEHYB almak için şarttır. TSEHYB ile ilgili yazımız için tıklayın. 1. TARAFLAR YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİ İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ Unvanı: Adresi: İli: Telefon: Faks: Vergi Dairesi: E-posta: Vergi Numarası: Ticaret sicil No: COKEY (ID) Numarası: 2. SÖZLEŞME SÜRESİ SERVİS OLAN FİRMA BİLGİLERİ Unvanı:.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI HİZMET YERİ BELGELENDİRME, MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ-MÜŞTERİ DOSTU MARKA VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

YKK : XX/81-367 Yürürlük Tarihi : 01/01/2017 Revizyon Tarihi : Revizyon No : 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi, Hizmet Yeri Belgelendirme Usul ve Esasları, Müşteri Dostu Kuruluş-Müşteri Dostu Marka Belgelendirme Usul ve Esasları ile Uygunluk Değerlendirme kapsamında sunulan hizmetlerle ilgili ücretlendirme usul ve.

TSE HYB Taahhütname Örneği

İthalatçı olan kuruluşlar ithal ettikleri ürünlerin markasını Hizmet Yeterlilik Belgelerine ilave etmek zorunda olup her marka için “Taahhütname” vermelidirler. Hizmet Yeterlilik Belgesi olan ithalatçı firmalar daha sonra Belgelerine marka ilave etmek istediğinde ise her bir marka için bir taahhütname vermek zorundadırlar. Aşağıda örnek bir taahhütname mevcuttur. TSE HYB yazımız için tıklayınız.  TAAHHÜTNAME Aşağıda adı markası cinsi.

TSE HYB Belgelendirme Standartları

Türk Standartları Enstitüsü tarafından Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi yapılan standartlar aşağıdadır; TS 1449 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Doldurma ve Boşaltma Kuralları TS 4156 Yangın Önleme – Umumi Yerlerde – Gruplandırma, Ekipman ve Sistemler – Genel TS 4641 Balıkları Dondurarak Muhafaza Kuralları TS 6914 Gıda Maddeleri İmal Eden, Hazırlayan, Depolayan ve Satan Yerler İçin Genel Kurallar TS 6915.

TSE Belgelendirme ve Gözetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Üretim Yeri İnceleme Raporu Sonucu Muayene ve Deney Raporları Sonucu Marka Müracaatı Karar Önerisi   Gözetimnot   Standard-Kriter değişikliği   Kapsam Değişikliği   Üretim Yeri Değişikliğinot Uygun Olumlu Belge verilmesine Belge devam Belgesinin belirtilen kapsamda yeni standarda göre düzenlenmesine Belgesinin yeni kapsama göre düzenlenmesine Belgenin yeni üretim yeri adresine göre yeniden düzenlenmesine Olumsuz-Kritik değil  .

TS 7847 BOYALAR VE SIVALAR

BOYALAR VE SIVALAR – KÂGİR VE BETON DIŞ CEPHE İÇİN KAPLAMA MALZEMELERİ VE KAPLAMA SİSTEMLERİ Kapsam Bu standard, eski veya yeni, kaplanmış veya kaplanmamış beton ve kâgir dış yüzeylerde muhafaza, koruma ve dekorasyon amaçlı kullanılan kaplama malzemeleri ve/veya sıva ve kaplama sistemlerini kapsar. Bu standardda, bundan sonra “Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri.

Hizmet Yeri Belgelendirme Kriterleri

Not: Standardı olmayan hizmet yeri belgelendirme kriterleri ve açıklamaları aşağıdadır. Hizmet yeri belgelendirmesi için tıklayın. HİZMET YERİ BELGELENDİRME KRİTERİ KRİTER NO: 6     KRİTER ADI   :  Yetkili Servisler-Tuvalet ve Banyolar İçin Temizlik Elemanları, Cihazları vb.’ne Hizmet Yeterlilik belgesi Verilmesine Esas Kriterler.       KAPSAM 1-    El Yıkama ve Kurutma Cihazı 2-    Kağıt Dispenserleri 3-    Koku.

TS 39 – BOYALAR – ORGANİK ÇÖZÜCÜLÜ – SON KAT

Kapsam Bu standard, organik çözücülü son kat boyaları kapsar. Su esaslı son kat boyalar ile antikorozif, selülozik, bitümlü, melaminli vb. diğer boyaları kapsamaz. Atıf Yapılan Standartlar Bu standardda diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste hâlinde verilmiştir. TS No Türkçe adı İngilizce adı TS 54 Sabun.

TSEK Kritere Uygunluk Belgesi

TSEK NEDİR? Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standardları esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi,.