TS 3357 ÇELİK YAPILARDA KAYNAKLI BİRLEŞİMLERİN HESAP VE YAPIM KURALLARI

Bu Standard, Áelik yapılarda elektrik ark re direnÁ kaynağı ila yapılan birleşimlerin tasarlanması, hesaplanmalı, boyutlandırılması ve yapımına dairdir.

Kaynaklı birleşimlerin hesaplanmalı, bu hesaplara dayanarak proje d ̧zenlenmesini ve uygulamayı, ancak söz konusu işte uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlar yapabilirler.

Kaynaklı birleşimlerin teşkilinde, çubuk kuvvetlerinin bulunmasına esas teşkil etmiş olan kabullere aylan düşmemeğe dikkat edilmelidir, örneğin mafsala dış birleşimler, olabildiğince boyutlarda tutulmalıdır.

Proje Dosyası, aşağıda belirtilen unsurları içermelidir.
– Dayanım hesabı,
– Malzeme, dikiş türü dikiş boyutları ve gerektiğinde dikiş işlemesi konularında açık bilgileri içeren uygulama resimleri,

Gerektiğinde,
– Kaynak ilave malzemesi ve dikişin yapılısı ile ilgili bilgiler

-Gerektiğinde,
– Kaynak sırası Gerektiğinde,
– Kaynak muayenesi planı

Kaynaklı Birleşim Kalite Sınıfı
Bir kaynaklı birleşimin kalite sınıfı aşağıdaki şartların sağlanmasına bağlı olarak tayin edilir.
– Malzemenin kaynağa elverişliliğinin garanti edilmiş olması,
-Hazırlamanın usul ̧ne uygun ve denetim altında yapılması;
-Kaynak yönteminin malzeme özelliklerine, parça kalınlığına ve birleşimdeki zorlanmaya göre seçilmesi
-Kaynak ilave malzemesinin kaynaklanacak malzemeye uygun olması;
-Kaynaklı sınavından geçmiş kaynakların kullanılması ve kaynak işleminin denetim altında yapılması;
-Kaynağın muayene edilerek kusursuz olduğunun saptanması

gerektiği şekilde yapılmış olmalıdır.