TSE HYB Taahhütname Örneği

İthalatçı olan kuruluşlar ithal ettikleri ürünlerin markasını Hizmet Yeterlilik Belgelerine ilave etmek zorunda olup her marka için “Taahhütname” vermelidirler. Hizmet Yeterlilik Belgesi olan ithalatçı firmalar daha sonra Belgelerine marka ilave etmek istediğinde ise her bir marka için bir taahhütname vermek zorundadırlar. Aşağıda örnek bir taahhütname mevcuttur.

TSE HYB yazımız için tıklayınız.

 TAAHHÜTNAME

Aşağıda adı markası cinsi ve özellikleri belirtilen ürünleri ithal etmekteyiz.

Bu ürünler ile ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanak olarak yürürlüğe konulan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğine uygun olarak satış sonrası hizmetleri vermeyi taahhüt ederiz.

  Üretici Kuruluş  
  Ürünün Markası  
  Ürün Adı/Özellikleri  
Ürünü Kapsayan Türk Standardı/Kriter No  
  İthal Edilen Ülke  
Gümrük Tarife Numarası  
  Kuruluş Adı  
  Kuruluş Merkez Adresi  
  Kuruluş Hizmet Adresi  
Kuruluş Yetkilisi Adı Soyadı  
Kaşe ve İmza  
Tarih